علی باقری، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست وزیران امور خارجه بریکس در روسیه شرکت می‌کند. به گزارش ایسنا، نشست وزیران امور خارجه بریکس دوشنبه ۲۱ خرداد در «نیژنی نووگراد» روسیه برگزار می‌شود.