شورای مرکزی نهضت آزادی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از تغییر دبیرکل این حزب باسابقه خبر داد. به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه ضمن قدردانی از خدمات و مواضع شجاعانه محمد توسلی، محمد حسین بنی‌اسدی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی به‌عنوان دبیرکل نهضت آزادی ایران معرفی شد.