یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران، محسن هاشمی به عنوان نامزد حزب انتخاب شد، ولی اگر اسحاق جهانگیری ثبت‌نام کند، او به عنوان نامزد حزب به جبهه اصلاحات معرفی خواهد شد. به گزارش ایسنا، سید محمود علیزاده طباطبایی ادامه داد: قرار است احزاب گزینه‌های خود را به جبهه اصلاحات معرفی کنند و تصمیم جمعی در این زمینه گرفته شود.