امام جمعه موقت تهران، خطاب به نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: عزیزان در مصاحبه و مناظره‌ها ادب و اخلاق را رعایت کنند و هزینه‌های اداره کشور را افزایش ندهند، محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه‌های این‌هفته نماز جمعه گفت: هر سخنی در مسیر افزایش هزینه‌های کشور، یک گام بلند برای افزایش تورم است. سخنانی که ما را در تنگنای اقتصادی قرار می‌دهد نگوییم.