علی اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام خواهد کرد. به گزارش سایت دیده‌بان ایران، صالحی در هنگام ثبت‌نام ۷۵ سال و دو ماه خواهد داشت. طبق مصوبه شورای نگهبان که در هشتم اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام کرد، سن نامزد‌های انتخاباتی باید بین ۴۰ و ۷۵ سال باشد. اما اخیرا قائم‌مقام شورای نگهبان در گفتگویی اعلام کرده است «اگر کسی خود را واجد شرایط تشخیص داد و فقط بخشی از این شروط شکلی نظیر شرط سنی را دارا نبود، بر اساس مصوبه مذکور این امکان وجود دارد که شورای نگهبان وضعیت این فرد را بررسی کند؛ به این صورت که این فرد امکان ثبت‌نام ندارد، به وزارت کشور و شورای نگهبان شکایت می‌کند و شورای نگهبان بر اساس مصوبه مذکور صلاحیت آن فرد را بررسی می‌کند، اما این یک اصل نیست و ممکن است خیلی نادر اتفاق بیافتد و فرض بعیدی است و همه کسانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، باید شروط اصلی را داشته باشند.» این اظهارات به عنوان چراغ سبز شورای نگهبان به آقای صالحی تعبیر شده است.