فعال سیاسی اصولگرا و مشاور علی لاریجانی درباره احتمال گشایش‌های سیاسی برای جناح‌های سیاسی در انتخابات گفت: شواهدی مبنی بر باز شدن فضا مشاهده نمی‌کنیم. ما اتفاقی ندیدیم که گویای باز شدن فضا باشد. منصور حقیقت‌پور در گفت‌وگو با «انتخاب» درباره میزان احتمالی مشارکت بیان کرد: با توجه به اینکه شرایط خاصی داریم، مقدمات یک انتخابات رقابتی و مشارکتی باید فراهم شود، چون مردم آمادگی مشارکت دارند. اگر بگذارند جریانات مستقل طراحی برای انتخابات داشته باشند، ۵۰ درصد پای صندوق می‌آیند.