نماینده مجلس یازدهم در توئیتی عجیب درباره شهادت رئیسی نوشت: صندوقی از اسرار نظام را با خود برد. سیدمصطفی میرسلیم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌رئیسی از میان ما رفت و با اخلاق خدایی‌اش صندوقی از اسرار نظام را با خود برد تا آبروی کسانی که اراده اصلاح خود کرده‌اند، نرود و بتوانند در این فرصت باقیمانده از عمر خود، برای اعتلای کشور و خدمت به ‎مردم نجیب ‎ایران مفید واقع شوند.»