اولین جلسه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اول خرداد ماه برگزار خواهد شد و در این جلسه اعضای هیأت رئیسه مجلس انتخاب می‌شوند. به گزارش تسنیم، از سال ۱۳۹۵، احمد جنتی ریاست این مجلس را برعهده داشت که در این دوره ثبت نام نکرد. به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، از اعضای مجلس خبرگان رهبری، آقایان «مدرسی‌یزدی»، «حسینی ‌بوشهری» و «موحدی ‌کرمانی» سه گزینه اصلی و مطرح برای ریاست خبرگان رهبری هستند که به گفته او، هر سه از شانس یکسان برای پیروزی برخوردار هستند.