عضو مجلس خبرگان و رئیس مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی در اختتامیه همایش کتاب سال حکومت اسلامی گفت: ولایت یک امر درونی و قلبی نیست؛ بلکه یک مسئله اجتماعی است و باید ساختار اجتماعی بر مبنای فرمان امام زمان (عج) مدیریت شود. آیت‌الله محسن اراکی، حکومت اسلامی را حاکمیت فرمان خدا در جهت نظم جامعه دانست و افزود: باید در جامعه جا انداخت که حاکمیت ولی فقیه یعنی حاکمیت امام زمان (عج). از سوی دیگر نه در قرآن، نه در روایات و نه در شرایط امروز تعدد حاکمیت قابل پذیرش نیست.