دبیرکل حزب موتلفه گفت: با وجود همه جوسازی‌ها و فشارهای داخلی و خارجی، ۲۵ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند که رقم قابل قبولی است البته انتظار این بود که درصد مشارکت حداقل ۵۰ درصد باشد که این درصد به ۴۵  رسید که از نظر من قابل قبول بود. اسدالله بادامچیان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که «مجلس دوازدهم در سال اول، مجلسی پر سر و صداست»، گفت: دوستان گذشته می‌خواهند در کرسی ریاست بمانند و دوستان تازه‌وارد معتقدند که باید ریاست به افراد جدید برسد.