حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین، با بیان اینکه متاسفانه برخی افراد نقطه ضعف‌ها را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که موجب ناامیدی در بین مردم می‌شود، تصریح کرد: بزرگ‌نمایی مشکلات به ضرر کشور است، کشور ما سرمایه‌های فراوانی دارد که در تقابل با استکبار و مبارزه با صهیونیست و عملیات وعده صادق خوش درخشیده است. وی پرهیز از بزرگ‌نمایی مشکلات و تمرکز بر اصل وحدت را یک راهبرد بسیار مهم و اساسی برای حل مشکلات و پیشرفت کشور 

عنوان کرد.