وزیر کشور گفت: دولت برابر قانونی که امسال تصویب شده و در آن آمده که عزیزان فراجا باید به دوربین‌های البسه مجهز شوند، حتماً به این امر کمک خواهد کرد. احمد وحیدی دیروز در حیاط دولت، همچنین اعلام کرد که صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان فعلا در دستور 

کار نیست.