عضو هیأت رئیسه مجلس و نامزد فهرست شورای ائتلاف جبهه انقلاب دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات، گفت: معتقدم که در ابتدای کار مجلس دوازدهم باید آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شود و سیستم ریاستی مجلس به سیستم شورایی تغییر کند و همه نمایندگان در امور مجلس نقش‌آفرین باشند. علیرضا سلیمی، در گفت‌وگو با ایرنا، اگر آیین‌نامه در این حوزه اصلاح نشود ما شاهد ادامه مشکلات موجود خواهیم بود و در روی همین پاشنه خواهد چرخید، افزود: افزایش قدرت رئیس مجلس مربوط به دوره یازدهم مجلس نیست بلکه در دوره ریاست آقای لاریجانی بر مجلس آیین‌نامه به گونه‌ای تغییر کرد که این انحصار قدرت در دست رئیس مجلس اتفاق افتاده است. به گفته وی، بر اساس تغییراتی که آن زمان در آیین‌نامه ایجاد شد با تصور اشتباه روانتر شدن امور اجرایی؛ تمام امور مربوط به مسائل اداری، استخدامی، حفاظت و... در اختیار رئیس مجلس 

قرار گرفت.