نماینده تهران در مجلس گفت: حیف شد که قانون صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس یازدهم متوقف ماند . مصطفی میرسلیم در گفتگو با ایسنا، افزود: متاسفانه از طریق فضای مجازی خسارات زیادی به جامعه وارد می‌شود که به دلیل بی‌قانونی حاکم بر فضای مجازی امکان رسیدگی به آن‌ها وجود ندارد.