وزیر ارتباطات گفت: با تلاش‌های جهادگرانه متخصصان ایرانی، در افق برنامه ۱۰ساله صنعت فضایی کشور، شاهد خودکفایی و تبدیل شدن ایران به قطب فضایی منطقه خواهیم بود. عیسی زارع‌پور، افزود: با وجود تثبیت فناوری‌ها در برخی حوزه‌ها، تمرکز اصلی بر بازاریابی خدمات فضایی ایران در سطح جهانی، به خصوص در زمینه پرتابگرهای سبک و ماهواره‌های کوچک است.