یک فعال حقوق بشر با استقبال از شکستن حکم اعدام بابک زنجانی، گفت: اعدام راه حل هیچ مشکلی نیست؛ چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.

عمادالدین باقی در مورد نقض حکم اعدام بابک زنجانی و در عین حال مقایسه این اتفاق با اتفاقاتی نظیر اعدام سلطان سکه یا برخی شرکت کنندگان در اعتراضات که به آنها اغتشاشگر گفته می‌شد، اظهار داشت: من شکستن حکم اعدام بابک زنجانی را اقدامی مثبت از طرف قوه قضاییه ارزیابی می‌کنم و از آن استقبال می‌کنم.

وی افزود: متاسفانه در ایران، مسائل قانونی، قضایی، حقوق بشری و سیاسی چه از سمت حاکمیت و چه از سمت اپوزیسیون به شدت در هم آمیخته شده و رفتار حقوقی را بسیار بسیار دشوار و پرهزینه کرده است. برای مثال در میان اپوزیسیون وقتی از طرف حاکمیت حکم اعدام علیه یکی از شرکت کنندگان در اعتراضات صادر می‌شود، عده‌ای از اپوزیسیون با پرچم اسرائیل تظاهرات و علیه آن اعتراض می‌کنند یعنی همزمان چشم بر کشتار هزاران انسان بی‌گناه در غزه می‌بندند ولی برای یک نفر بلوا می‌کنند که نشان می‌دهد مسئله آنها «انسانیت» و «مخالف کشتن بودن» نیست، مسئله آنها سیاست و قدرت است.

وی گفت: این رفتاری زشت، غیراخلاقی و مخرب است. همان‌ها وقتی می‌شنوند حکم اعدام بابک زنجانی شکسته است بعید نیست بلوا کنند که چرا حکومت به او ارفاق کرده، امتیاز داده و حکم را نقض کرده است.

باقی تصریح کرد: دقیقاً شبیه همین رفتار را از طرف حاکمیت و رسانه‌های حکومتی هم می‌بینیم. وقتی رفتار شنیع پلیس آمریکا با جورج فلوید اتفاق می‌افتد، بدون اشاره به اینکه ضبط کننده و پخش کننده آن فیلم تحت تعقیب قرار نگرفته و پلیسی که مرتکب جرم شده محاکمه شده و  تا مدت ها رسانه‌هایشان گوش فلک را کر می‌کند اما بر صدها مورد مشابه در داخل کشور چشم می‌بندند یا از آن دفاع می‌کنند که تازه‌ترین نمونه‌اش رفتارهایی است که هر روز با زنان هم‌وطن ما توسط گشت ارشاد انجام می‌شود. اما در یک دیدگاه اصیل و ناب انسانی ظلم و بی‌عدالتی در هر کجای عالم باشد، ناپسند و محکوم است.

وی افزود: از این منظر است که به نظر من حکم بابک زنجانی که از جزئیات پرونده اطلاعی ندارم و با این فرض که به روایت رسمی اعتماد کنیم، ظالمانه نبود اما باید از شکستن حکم اعدام او استقبال کرد.