یک عضو کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به اینکه آیا یکی از دلایل مخالفت با تعطیلی شنبه به مسائل دینی و مذهبی برمی‌گردد، گفت: «در فرهنگ دینی ما، تعطیلی شنبه نداریم. جمعه را تعطیل کرده‌اند چون آداب خاصی دارد. تعطیلی جمعه هم به این دلیل است که هم به آداب این روز و هم به کارهای دیگرشان برسند.» احمد حسین فلاحی، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران، افزود: نظر مجلس تعطیلی پنجشنبه بوده و به کمیسیون اجتماعی فرستاده شده است. برخی می‌گویند چون کشورهای دیگر شنبه‌ها تعطیل هستند ما هم تعطیل باشیم درصورتی که اگر بخواهیم ارتباطات اقتصادی بین‌المللی بگیریم، روزهای دیگر هفته هم هستند و فرصت کافی داریم. بنابراین دیگر لزومی ندارد شنبه را تعطیل کنیم.