رئیس جمهور گفت: آموزش و پرورش ناظر بر عموم رفع دغدغه‌هایی است که امروز دغدغه‌مندان، آسیب‌شناسان، جامعه‌شناسان و خانواده‌ها دارند، لذا مسئله آموزش و پرورش نه مسئله‌ای با اولویت، بلکه مسئله اول کشور است 

سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز در آستانه روز معلم، در دیدار جمع زیادی از فرهنگیان و در آیین تجلیل از معلمان نمونه کشوری، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع فرهنگیان، معلمان و آینده‌سازان کشور، صمیمانه از تلاش همه مربیان و معلمان قدردانی کرد و روز معلم را به همه معلمان و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش تبریک گفت.

به گزارش ایرنا، رئیسی گفت: موضوع تعلیم و تربیت اساس ساختن کشور، صیانت از جامعه، اساس رشد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی،  آسیب شناسی و آسیب زدایی از جامعه و ارتقاء یک نسل است.

رییس جمهور با بیان اینکه تعلیم و تربیت ناظر بر رفع همه آسیب‌هایی است که امروز جامعه را رنج می‌دهد، یادآور شد: تعلیم و تربیت ناظر بر رفع همه دغدغه‌هایی است که امروز دغدغه مندان، جامعه شناسان، آسیب شناسان و خانواده‌های گرامی دارند. بر همین اساس آموزش و پروش مسئله اول در کشور است.  رئیسی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب فرهنگی، به فرهنگ، ساختن انسان و ساخت جامعه قرآنی توجه کرده است، اظهار داشت: یک جامعه نمونه با نگاه به آموزش و پرورش رشد خواهد کرد و محور اصلی آن معلم برای ساختن جامعه و مدرسه برای ساختن انسان ها خواهد بود.

همه باید ضرورت تحول را بدانند

رئیس جمهور ادامه داد: باید یک بازنگاهی به آنچه هستیم و آنچه باید باشیم و همچنین وضع مطلوب و وضع موجود داشته باشیم و یک تلاش همگانی را برای کم کردن فاصله وضع موجود با وضع مطلوب انجام دهیم.  رئیسی تصریح کرد: گام‌های برداشته شده، گام‌های قابل توجهی بوده، اما نگاه به سند تحول آموزش و پرورش ما را بر آن می‌دارد که یک وضعیت مطلوب و یک نقطه هدف را در نظر بگیریم. این سند می‌تواند مستند رفتاری و اقدامی ما قرار بگیرد تا به صورت هماهنگ، منسجم و با یک هارمونی و به صورت موزون حرکت کنیم. 

وی ادامه داد: این سند، مستند اقدام خانواده، مدرسه، آموزش و پرورش و دستگاه‌های مرتبط با آموزش و پرورش است. دستگاه‌هایی که باید کمک کنند تا آموزش و پرورش بتواند این سند را اجرایی کند. طبیعتا آن بخش‌هایی که در حوزه اقدامات سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری برای کمک به مدرسه مسئولیت دارند، اقداماتشان بسیار مهم است، امروز نگاه آموزش و پرورش این است که با تحول و ضرورت این تحول، برنامه‌ها را تنظیم کند و اقداماتی که گام به گام طی می‌شود، در این راستا است.

مدرسه مرکز ایجاد امید در جامعه است

رئیس جمهور تصریح کرد: ما در کشور پیشرفت‌های بسیاری داریم راه بازکردن گره‌های ذهنی آشنا بودن با همه زوایای آن چیزی است که در کشور داریم. شما معلمان هم باید خودتان مطلع باشید و هم دانش‌آموزانتان باید مطلع باشند. 

وی خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی است شما دنبال ایجاد امید هستید مدرسه یعنی مرکز ایجاد امید در جامعه، معلم پناه برای دانش‌آموز و خانواده برای حل مساله و ایجاد امید نه فقط در خانواده بلکه در جامعه است.