معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در نشست علنی دیروز مجلس، در نطق میان دستور خود با انتقاد از عدم مدیریت صحیح منابع در استان سیستان و بلوچستان، گفت: اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساخت‌های نحیف استان سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم. وی افزود: در مرکز استان با آن همه منابع و تفتان سربلند، فقر مطلق بیداد می‌کند و عدم مدیریت صحیح منابع آبی در سواحل مکران باعث شده بی‌آبی و آب هر دو تبدیل به رنج ممتد مردم شود.