رئیس قوه قضائیه، گفت: همه ما باید به فراجا در کلیه مأموریت‌هایش از جمله طرح «نور» که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم. غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی با بیان اینکه ما امروز همه نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی مسئولیت داریم و باید در این عرصه به وظایف خود عمل کنیم، افزود: مسئولان قضایی ذیصلاح و دادستان‌های ما نیز طبق ضوابط و قانون در این عرصه عمل کنند؛ علاوه بر آن، حفاظت فراجا نیز پیگیری می‌کند و اگر خطایی رخ دهد، دنبال می‌کند و اولین بخشی که خطای رخ داده را دنبال می‌کند، خودِ مجموعه فراجاست.