وکیل عبدالله مومنی از بازگشت موکل خود به زندان و مخالفت با درخواست تمدید مرخصی او خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بار دیگر این امکان برای موکلش فراهم شود. حسن اسدی‌زیدآبادی به ایلنا، گفت: موکلم یکشنبه هفته گذشته در پی تقاضای اینجانب از دادستان تهران برای اینکه با توجه به وضعیت بیماری همسرش بتواند در کنار خانواده باشد، به مرخصی ۵ روزه آمد. وی افزود: حضور آقای مومنی در کنار خانواده ظرف این چند روز بسیار مغتنم بود و اثر بسیار مطلوبی در روند درمان همسرشان داشت، اما امیدواریم که با توجه به مساعدت دادستانی محترم تهران این امکان مجددا برای خانواده موکلم در شرایط دشواری که دارند، فراهم شود.