یک حقوقدان، به اعلام‌ جرم دادستانی علیه برخی افراد و روزنامه‌ها در دو روز گذشته، واکنش نشان داد.  محسن برهانی نوشت: «اعلام جرم دادستانی تهران با عناوینی چون «برهم زدن امنیت روانی جامعه» و «متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور» بسیار عجیب است! چرا که اساساً چنین عناوین مجرمانه‌ای در قوانین موجود کشور، وجود ندارد.  هر گزارشی که ضابطان ارسال می‌کنند نباید منشأ شروع تعقیب شود.» یادآور می‌شود که در روزهای گذشته، دادستانی علیه حسین دهباشی، عباس عبدی و روزنامه اعتماد، یاشار سلطانی و روزنامه جهان‌ صنعت اعلام جرم کرده است.