تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل گفت: پاسخ شب گذشته ایران به منظور پیشگیری از حملات آینده اسرائیل صورت گرفت. در واقع، اقدام ایران یک «پاسخ» است - و نه یک «حمله» آنطور که رسانه‌های مغرض می‌گویند - و مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد کاملآ موجه می‌شود. تاکنون اسرائیل بدون اینکه با ایران در جنگ باشد چندین بار به منافع و مواضع ایران در سوریه و لبنان و حتی در خاک ایران حمله کرده و اقدام ایران واکنشی به این حملات است.

رضا نصری در پاسخ به این سوال که ایران اقدام نظامی خود علیه اسرائیل را در پاسخ به حملات دو هفته گذشته به کنسولگری ایران در سوریه انجام داد به نظر شما دامنه تنش تا کجا ادامه خواهد‌ داشت، به ایلنا گفت: پاسخ ایران به منظور پیشگیری از حملات آینده اسرائیل صورت گرفته است. در واقع، اقدام ایران یک «پاسخ» است - و نه یک «حمله» آنطور که رسانه‌های مغرض می‌گویند - و مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد کاملآ موجه می‌شود. تاکنون اسرائیل بدون اینکه با ایران در جنگ باشد، چندین بار به منافع و مواضع ایران در سوریه و لبنان و حتی در خاک ایران حمله کرده و اقدام ایران واکنشی به این حملات است.

وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است بعد از حمله ایران شاهد آتش‌بس باشیم، اظهار کرد: معتقدم لازم است بحث «آتش‌بس» به عنوان یک موضوع محوری در درگیری اخیر مطرح شود. طرح بحث آتش‌بس مستعد است که حمایت مردم و افکار عمومی منطقه و همچنین افکار عمومی در سایر کشورهای جهان - را جلب کند و این اتهام واهی که ایران یک عنصر «بی‌ثبات‌کننده» در منطقه است را خنثی سازد.

وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه قطعاً دستگاه تبلیغاتی اسرائیل و آمریکا تلاش خواهند کرد ایران را مقصر این درگیری جلوه دهند و از این رو بسیار مهم است ایران تمام اقدامات خود را در چارچوب حقوق بین‌الملل برای توجیه و تشریح این اتفاق به کار گیرد و‌ نشان دهد واکنش «متناسب و ضروری» آن در راستای اجرای حق «دفاع مشروع» بوده است.