دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، با بیان اینکه شمار کمی از ایرانیان خارج مسئله امنیتی دارند، گفت: شاید زیر ۱۰ نفر از ایرانیان خارج از کشور مسئله امنیتی داشته باشند.  به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ عبدالله سهرابی، با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که در سایه دولت سیزدهم انجام شد، لایحه جامع حمایت از ایرانیان است، افزود: ما سعی می‌کنیم که رفت‌وآمد ایرانیان خارج از کشور تسهیل شود و به همین دلیل کمیته پرسمان تردد با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط تشکیل شده تا به ایرانیان خارج از کشور ظرف ۱۲ تا ۱۵ روز اعلام شود که آیا پرونده حقوقی دارند یا خیر؟ به گفته وی،  این پرونده‌های حقوقی عمدتاً ساده و قابل حل هستند و شاید زیر ۱۰ نفر از ایرانیان خارج از کشور مسئله امنیتی داشته باشند. دستور صریح این است که همه ایرانیان خارج از کشور بتوانند به راحتی به ایران 

سفر کنند.