یاشار سلطانی که در سایت خود درمورد زمین‌خواری کاظم صدیقی و ماجرای حوزه علمیه و باغ ضمیمه آن نوشته بود؛ نسبت به حضور او به عنوان خطیب در نماز جمعه واکنش نشان داد و نوشت: «کسی که ذره‌ای به عدالت علی اعتقاد دارد، با وجود سوءاستفاده از بیت‌المال، منبر و نمازجمعه نمی‌رود. حالا که« نظام» قصد بررسی اتهامات‌ زمین‌خواری، انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروعش را ندارد، بیشتر خواهم گفت.»