فرماندار شهرستان بهار گفت: صندوق‌های رأی در حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ بازشماری و در مجموع ۱۰ رأی به آرای روح‌الله نباتی، نماینده معترض، اضافه شد. به گزارش ایسنا، مجتبی فیض‌اللهی ادامه داد: پنجشنبه ۲۴ اسفند، با مجوز شورای نگهبان، جلسه بازشماری آری حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ، در رابطه با اعتراض یکی از داوطلبان انتخابات در ستاد انتخابات شهرستان بهار برگزار شد.