محمد فاضلی، جامعه شناس در واکنش به سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در ایذه درخصوص رشوه و فساد در توئیتی نوشت: آقای رئیسی چای دبش بیخ گوش شما رخ داد. ۳۶ هزار نفر کارزار گزارش دقیق تخلف چای را امضا کرده‌اند. شما که این قدر حساسید، دستور دهید این گزارش تدوین شود. مردم ایذه هم خوشحال‌تر می‌شوند. این سخنرانی شما هم باورپذیرتر می‌شود. آقای رئیسی در جمع مردم ایذه درخصوص رخنه رشوه و فساد هشدار داده بودند، گفتم شاید به دادن گزارش دقیق تخلف چای هم علاقه‌مند باشند.