روزنامه‌نگار و تحلیگر سیاسی با اشاره به مناظره‌اش با علی خضریان و اینکه آرای او از 740 هزار رأی در  انتخابات سال 1398(یک - دهم واجدان شرایط رأی دادن در تهران!)، به 330 هزار رأی در انتخابات  امسال تنزل کرده است؛ در کانال تلگرامی خود نوشت: «رأی او در این دوره به نصف رأی او در چهار سال پیش هم نمی‌رسد و در عین حال، حدود 4 درصد واجدان شرایط حضور در انتخابات را نمایندگی می‌کند!» احمدزیدآبادی، ادامه داد: با این روندِ «رو به نصف» چه بسا روزی فرا‌رسد که افرادی با 20 رأیِ اعضای خانواده‌شان نیز بتوانند به عنوان «نمایندۀ مردم تهران» وارد مجلس شوند.