به گزارش بی‌بی‌سی فارسی، دیوان عالی سوئد در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که درخواست فرجام‌خواهی حمید نوری را رد کرده است. با رد درخواست فرجام‌خواهی، حکم حبس ابد او قطعی شد. حبس ابد در کشور سوئد معادل ۲۱ سال زندان است. حمید نوری در دفاعیاتش اتهام اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «ساختگی» و «جعلی» خواند. مقامات ایران نیز بارها اعلام کرده‌اند او را «بی‌گناه» و دادگاه را «سیاسی» خوانده بودند.