متیو (مت) میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به وسال خبرنگاری در مورد اعلام مشارکت ۴۱ درصدی مردم ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، با بیان اینکه واشنگتن هنوز در مورد میزان مشارکت مردم ایران در این انتخابات ارزیابی‌ دقیقی ندارد، مدعی شد آماری که مقامات ایران از مشارکت در انتخابات ارائه می‌دهند «عموما قابل اطمینان نیست.» میلر گفت: «ما معتقدیم این انتخابات آزاد و عادلانه و منصفانه نیست. بسیاری رأی‌دهندگان ایرانی نیز این ارزیابی را دارند. اینکه بسیاری در ایران تصمیم گرفتند در آن شرکت نکنند، جای 

تعجب نیست.»