انتخابات مجلس انجام شد و نتیجه‌ی آن مشخص کرد که قالیباف کماکان رقیب پایداری است و در این رقابت دست خیلی بلندی ندارد. این مسأله در ریاست آینده مجلس نیز مؤثر است و احتمال تلاش برای برکناری قالیباف و استقرار یکی از اعضا پایداری به عنوان رئیس مجلس بالاست.

به گزارش «انتخاب»، حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا، درباره ریاست آینده مجلس گفت: به نظر من قالیباف، آقاتهرانی و حاجی بابایی روسای احتمالی مجلس آینده هستند. این سه نفر سابقه طولانی داشته‌اند و در چندین نوبت در بخش‌های مهم مجلس حضور داشته‌اند و در لیست‌های مهم نیز نامشان دیده می‌شد. البته بستگی دارد لیست قالیباف در سراسر کشور چقدر کرسی به دست آورد و از این تعداد نماینده فعلی چه میزان از طرفداران قالیباف هستند.

وی در ادامه در رابطه با ایجاد چالش میان تیم قالیباف و پایداری در این دوره از مجلس بیان کرد: تیم پایداری در این مجلس تکمیل‌تر شد و مجلس فعلی مجلس سوپرانقلابی‌هاییست که به پایداری نزدیک هستند. این مجلس خیلی تندروتر از مجلس قبل خواهد بود. احتمال کنارگذاشتن قالیباف با این ترکیب وجود دارد؛ کسانیکه در انتخابات لیست‌هایی مقابل قالیباف دادند، درباره ریاست آینده مجلس هم حرف برای گفتن دارند. به نظر من در این مجلس فراکسیون اکثریت نداریم و هماهنگ کردن این فراکسیون‌ها کار بسیار سختی است و ائتلافی باید درون جریان اصولگرایی شکل بگرید تا وحدت رویه‌ای را درباره طرح‌ها و لوایح داشته باشد و از پراکنده گویی جلوگیری شود.

او در رابطه با ترکیب‌بندی مجلس دوازدهم اظهار داشت: دولت با مجلس خیلی نامتجانسی مواجه خواهد شد. شاید همکاری یکدستی که دولت تصور می‌کرد دیگر اجرایی نباشد و سلیقه‌هایی که رأی آوردند نسبت به ترمیم کابینه اقدام می‌کنند. درباره بحث فشار به دولت جهت مسائل اقتصادی نیز اقدامات تندتری انجام می‌شود که برای دولت مقداری مشکل است.

کنعانی مقدم درباره کاهش میزان مشارکت گفت: درست است که آرا از نظر کمی کاهش پیدا کرد، اما کسانیکه پای صندوق آمدند از نظر کیفیت و اعتقاد به این گروه‌ها خیلی بالا بود. این میزان رأی نشان می‌دهد که کیفیت بر کمیت پیروز شد. گرچه توقع نداشتیم از خیلی از سیاست ورزان که در انتخابات شرکت نکنند. امیدوارم این اشتباه جبران شود. همین مسأله باعث تردید‌هایی در دل هوادارنشان می‌شود و آن‌ها که در طیف رأی خاکستری هستند هم با این کار‌ها پای صندوق نمی‌آیند.