احمد مازنی، نماینده سابق مجلس گفت: به جایی رسیدیم که برای فراهم کردن زمینه ظهور امام زمان از مقامات سازمان برنامه و بودجه درخواست کرده‌اند زودتر بودجه حرم حضرت معصومه تا جمکران را بدهند تا اگر امام زمان همین جمعه بیاید در جاده به مشکل برنخورد! وی افزود: زمان صفویه نیز می‌گفتند شاهی که الان هست نائب امام زمان است و پس از او امام زمان می‌آید؛ برایش اسب آماده می‌کردند اما نتیجه این شد که پادشاه صفویه تاج سلطنت را گذاشت روی سر محمود افغان. تفکری که امروز در جامعه و حکومت ما نفوذ کرده و ادعای انتظار ظهور دارد نیز کشور را به همان سمت می‌بَرد.