سخنگوی جبهه اصلاحات، پس از برگزاری انتخابات، به اصولگرایان کنایه تندی زد. جواد امام، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «متأسفانه، دست‌اندرکاران انتخابات و قلم‌های مقدس حاضر در رسانه‌های‌شان توجه نداشته و ندارند که با حذف نامزد‌ها و غیررقابتی کردن انتخابات تا اطلاع ثانوی مجبورند از جیب بخورند! اگر قصد خرج کردن از نام خاتمی را دارید، آدرس مشخص است: شروط ۱۵گانه!»