عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه جنبه‌ جمهوریت نظام این روزها نفس‌های سختی می‌کشد، گفت: امروز ما کاری کرده‌ایم که مهمترین جلوه‌ حضور مردم‌، که شرکت‌ در انتخابات، آن هم دو انتخابات مهم خبرگان و مجلس‌ که هر دو در سرنوشت‌ آینده کشور مؤثر و حیاتی هست، فکر کنند آمدن آنها مؤثر نیست و از اثرگذاری رأی و صندوق‌های رأی ناامید شده‌اند که این بسیار خطرناک است.

مجید انصاری در حاشیه حضور در انتخابات دوازدهمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، به‌ خبرنگار جماران گفت: ادوار گذشته که‌ برای‌ رأی دادن به‌ حسینیه جماران می‌آمدم مشارکت بیشتر بود و مردم بیشتری شناسنامه در دست‌ داخل صف ایستاده بودند. اما امروز چنین مشارکتی را شاهد نبودم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: چرا نظام انتخابات را به اینجا رسانده‌ایم و کشور را این گونه اداره‌ کرده‌ایم که امروز مردم‌ احساس می‌کنند بود و نبود آنها کنار صندوق یکی است؟

وی افزود: صبح که‌ از منزل‌ بیرون می‌آمدم در ذهنم چهل و چند سال گذشته را مرور می‌کردم و آسیب‌هایی که‌ به‌ نظام جمهوری اسلامی وارد شده، به خصوص جنبه‌ جمهوریت نظام که این روزها نفس‌های سختی می‌کشد. اوضاع صندوق‌های رأی امروز نشان دهنده‌ به نفس افتادن وضعیت جمهوریت در کشور هست. انصاری اظهار داشت: من در کنار منزل‌ امام ایستاده‌ام و صحبت می‌کنم. چهره‌ حضرت امام در حسینیه جماران به ذهن من هست و من مطمئنم روح حضرت امام امروز از این وضعیت ناراحت است. از مسئولین کشور تقاضا می‌کنم فکر اساسی کنند. این نظام با خون صدها هزار شهید، خون دل امام و فداکاری ملت‌ به ثمر نشسته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: خیلی متأسف و متأثر هستم‌ و با قلبی اندوهگین از حسینیه جماران خارج شدم. من به حساب تأکیداتی که حضرت امام در وصیت‌نامه خودشان داشتند، تأکیداتی که رهبری داشتند و تأکیداتی که‌ وجدان خودم داشت، به زحمت خودم را قانع کردم‌ که‌ رأی بدهم. وی با ابراز تأسف از اینکه نتوانسته برگه رأی را کامل بنویسد، یادآور شد: کنار صندوق نام کسانی‌ را خالی دیدم که حق آنها ضایع و به آنها ظلم‌ شد که ردصلاحیت شدند.