فرستاده ویژه سابق آمریکا در امور ایران، گفت: «جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا باید ایران را مجبور کند بهای مستقیم حملات نیروهای نیابتی خود علیه نیروهای آمریکایی را بپردازد». برایان هوک، همچنین در کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت که دولت بایدن باید اعلام کند که تفاوتی بین ایران و نیروهای نیابتی این کشور وجود ندارد وهر اقدامی که توسط گروه‌های نیابتی صورت می‌‌گیرد به رژیم حاکم بر ایران نسبت داده خواهد شد و تهران را به گونه‌ای پاسخگو خواهد کرد که گویی حمله مستقیم بوده است. وی گفت: «تهران در حال حاضر هیچ دردی احساس نمی‌کند» و تاکید کرد که شبه‌نظامیان وابسته به این دولت پیش از اینکه «رژیم حاکم بر ایران بدون فرار از مجازات احساس درد کند» حملات خود را متوقف 

نخواهند کرد.