سوءقصد به امام جمعه موقت شهرستان میبد با دخالت نمازگزاران نافرجام ماند. به گزارش همشهری آنلاین، دیروز فردی باانگیزه نامعلوم با یک شیء تیز به امام جمعه موقت میبد، حمله کرد که با دخالت نمازگزاران این سوءقصد ناکام ماند و فرد خاطی فوری دستگیر شد.