رئیس قوه قضاییه گفت: تا روز انتخابات، قضات مستقر و کشیک در شعب مربوطه قضایی حضور مداوم داشته باشند و به محض وصول گزارشی دال بر وقوع تخلف و یا جرم انتخاباتی، به سرعت به موضوع ورود کند، نگذارد زمان بگذرد و اثار سوء جرم در جامعه باقی بماند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در نشست شورای عالی قوه قضایی، به تمامی مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور دستور داد که در راستای کمک به سلامت و امنیت انتخابات یازدهم اسفند، کلیه تدابیر لازم را اتخاذ کنند.