وزیر کشور درباره طرد اتباع غیرمجاز از کشور، تصریح کرد: قبلا هم اعلام کردیم که اتباع غیرمجاز باید برگردند مابقی هم باید در یک برنامه سامان‌یافته به آبادانی کشور خودشان بپردازند. احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیات وزیران و در جمع خبرنگاران درباره توزیع کارت اتباع بیگانه هم گفت که این کارت تهیه شده و در حال توزیع است. وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای تغییر در قوانین مهاجرت وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: لایحه‌ای داریم بیشتر برای نحوه مواجهه با اتباع غیرمجاز است که در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود.