عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با پیوستن به خیل فتوادهندگان انتخاباتی!، گفت: خدا، اسلام و نظام رای دادن را واجب کرده‌اند و بنابراین کسی که رای ندهد مرتکب گناه شده است. حمیدرضا ترقی، در گفت‌وگو با رویداد 24 افزود: مردم ما، مردم تکلیف گرایی هستند و جمع زیادی از مردم اصلا به اینکه مشکلات کشور چیست و وضع اقتصاد چگونه است، کاری ندارند و تکلیفشان را انجام می‌دهند و رای می‌دهند.  مشکلات کشور هرگز آن‌ها را از این وظیفه باز نمی‌دارد.