استاندار تهران در رابطه با برگزاری انتخابات الکترونیک در تهران گفت: با تصمیم شورای نگهبان برگزاری انتخابات الکترونیک برای استان تهران منتفی شد. به گزارش فارس، علیرضا فخاری افزود: قبلا پیش‌بینی‌هایی برای برگزاری انتخابات الکترونیک در استان تهران شده بود، اما انتخابات امسال در این استان به روال سال‌های گذشته انجام خواهد شد.