مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتم، گفت: «به تازگی در جا‌های مختلف از جمله در ایران خیلی راحت درباره سلاح‌های هسته‌ای صحبت می‌شود. اخیراً یک مقام بلندپایه گفت که ما همه اجزا را داریم فقط روی هم سوار نشده‌اند. پس اجازه دهید من بدانم چه چیز‌هایی دارید، چون شما یک عضو کشور ان‌پی‌تی هستید.» به گزارش تسنیم، رافائل گروسی، دیروز در نشست دولت‌های جهان در دوبی با بیان اینکه به دیپلماسی در قبال ایران معتقد است، افزود: ایران باید برای داشتن برنامه هسته‌ای با نظام بازرسی‌ها موافقت کند. گروسی در ادامه ایران را به عدم همکاری با نهاد دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل متهم کرد.