وزیر کشور گفت: امروز ایران جزو ۲۰ کشور برتر دنیا در حوزه اقتصاد است. احمد وحیدی، در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: مردم صاحبان جمهوری اسلامی هستند و از آن دفاع و حمایت می‌کنند. در طول تمام این سال‌ها توطئه‌های دشمن گریبان گیر ایران شد اما با حضور به موقع مردم و تدابیر مقام معظم رهبری هیچ یک در مسیر اهداف دشمن پیش نرفت.