محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، پیرامون تصمیم محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات برای انتخابات پیش رو به کافه خبر خبرآنلاین گفت: سیدمحمد خاتمی خارج از تصمیمات جبهه اصلاحات ورودی به انتخابات نخواهد داشت. آن مجموعه تا امروز به این جمع‌بندی نرسیده که لیستی بدهد. وی افزود: وقتی دوستان ایشان رد صلاحیت شده‌اند و احزاب حاضر نیستند لیست بدهد، ایشان به تنهایی و مستقل از جبهه عمل نمی‌کند و حداکثر کاری که ایشان احتمال دارد انجام دهد این است که مثل مجلس نهم فقط برود رأی بدهد.