رئیس شورای راهبردی روابط خارجی،‌ گفت: جمهوری اسلامی ایران از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای این منطقه حمایت می‌کند و تغییر مرزهای جغرافیایی را به هیچ عنوان نمی‌پذیرد. به گزارش ایسنا، سید کمال خرازی که در ارمنستان به سر می‌برد، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه قفقاز گفت: ایران به عنوان محور اتصال مسیر‌های حمل و نقل شمالی- جنوبی و شرقی- غربی آمادگی دارد ظرفیت‌های اقتصادی و علمی خود را در خدمت توسعه و پیشرفت این منطقه قرار دهد. سفر خرازی، به ارمنستان در ادامه سفر‌های دوره‌ای وی به کشور‌های منطقه و حوزه همسایگی و جهت بررسی راهبرد‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز صورت می‌گیرد.