مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده قدیمی بابک زنجانی به کجا رسیده است، گفت: این فرد به علت اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده است و اقداماتی درباره رد مال انجام داده است و اقدامات قوی تری در جهت رد مال در دست انجام است و هر گاه زمان لازم تشخیص داده شود، حکم اعدام نیز اجرا می‌شود.