سید مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: بعد از عملیات تروریستی در کرمان تا امروز بیش از ده تیم تروریستی توسط دستگاهای اطلاعاتی شناسایی و منهدم شده‌اند. وی با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی در مقابل گروه‌های تروریستی یک سیاست آفندی است نه پدافندی، افزود: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای مسلح با مجاهدت شبانه‌روزی در حال مقابله با توطئه دائمی دشمنان هستند و گاهی هم اگرنسبت به شناسایی و دستگیری باندها وشبکه‌های تروریستی اطلاع‌رسانی نمی‌شود برای این است که امنیت روانی جامعه حفظ شود.