ماهواره ثریا متعلق به سازمان فضایی ایران (وزارت ارتباطات) دیروز با موفقیت به فضا پرتاب و در مدار ۷۵۰ کیلومتری قرار گرفت.این ماهواره با ماهواره‌بر سه مرحله‌ای سوخت جامد قائم ۱۰۰ نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فضا پرتاب شد. ایرنا نوشت: برای نخستین بار است که ایران یک ماهواره‌ را در مدارهای بالاتر از ۵۰۰ کیلومتر با موفقیت 

قرار می‌دهد.