وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتحادیه عرب پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای رای‌گیری در محکومیت حمله ایران به اربیل ارائه می‌کند. عراق می‌گوید این پیش‌نویس در حمایت از امنیت و حاکمیت این کشور است. به گزارش دویچه وله، وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که این پیش‌نویس در حمایت از امنیت و حاکمیت این کشور است. احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، حمله ایران به اربیل را محکوم و بر همبستگی کامل با دولت عراق‌ تاکید کرده است.