به گزارش جماران، احمد زیدآبادی با حضور در برنامه شیوه در مناظره با الهی‌زاد از پیروان مصباح یزدی گفت: شیخ فضل‌الله نوری معتقد بود که در اسلام قانون‌گذاری مال خداست یا به پیغمبر و ائمه تنفیذ می‌شود، پس انسان کلا حق قانون‌گذاری ندارد. آقای مصباح هم همین را می‌گوید. چیزی که ایشان در مورد نقش مردم هم مطرح می‌کند چیزی نیست جز اینکه این وضعیت را بپذیرند. وی افزود: ایران به عنوان یک nation state یک میهن یک وطن در اندیشه ایشان هیچ اصالتی ندارد و انتخابات به عنوان حق انتخاب مردم نیز محلی از اعراب ندارد.