معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: ۲۲۰ نفر از نمایندگان نامه نوشتند و از آقای رئیسی درخواست کردند که رئیس‌‌جمهور شوند اما این به آن معنا نیست صددرصد در همه موارد با دولت همفکر و هم‌نظر باشند.  محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، یادآور شد: مجلس وظیفه نظارتی خودش را انجام می‌دهد، حتی مقام معظم رهبری در یک جلسه‌ای با نمایندگان فرمودند که مراقب باشید افراط در استیضاح صورت نگیرد، یعنی می‌خواهم بگویم بحث قانون‌گذاری را بیشتر مورد تاکید قرار دادند.